In de natuur wordt ook gebouwd

Posted on Posted in 0. definities

In de natuur wordt ook gebouwd. Proefondervindelijk, intuïtief en met lokale bouwstoffen. Vaak draagt een individu maar een klein – spreekwoordelijk – steentje bij. Coccolithoforen, eencellige algen bouwen een prachtig exoskelet . Het skelet wordt gebouwd aan de hand van een paar randvoorwaarden: een zo sterk mogelijke constructie met een minimum aan bouwstoffen volgens een […]

Binnenruimte

Posted on Posted in 0. definities

De binnenruimte is een ruimte die gevormd wordt door de combinatie van de eigenruimte van een persoon en de gewenste ruimte van dezelfde persoon als gebruiker. Hierbij ligt het punt van observatie in deze ruimte en wordt de ruimte van binnenuit ervaren. De eigenruimte is per definitie een bolvormige ruimte met de persoon als middelpunt. De persoon – als […]

Kelvincell cluster

Posted on Posted in 3. adaptieve evenwichtsvormen

Onderzoek: Is een cluster van Kelvincellen bruikbaar voor de begrenzing van de binnenruimte door adaptieve architectuur? Samenvatting De veronderstelling is dat een Kelvincell cluster bijzondere vormeigenschappen heeft waardoor het geschikt is als begrenzing van de binnenruimte door adaptieve architectuur. De vraag van dit onderzoekje is dan ook: Is een cluster van Kelvincellen bruikbaar als bouwsteen voor de adaptieve en plastische binnenruimte? Inleiding […]

Kelvincell

Posted on Posted in 2. evenwichtsvormen

De binnenruimte wordt begrensd door materiaal. Dit materiaal is adaptief, repetitief en segmentief. Wat bedoelen we hier mee? De grens van de ruimte is beweeglijk. Het materiaal moet daarom een bepaalde vorm hebben. De Kelvin cell is hiervoor ideaal. De Kelvin cell is een 3 dimensionale structuur dat de fysieke ruimte (bijna) optimaal invult. Zie […]

Eenheid van adaptieve architectuur

Posted on Posted in 1. eenheden en hun interacties

Welke eenheden interacteren? De eenheid is de individuele binnenruimte. Dit is een bolvormige ruimte rondom een persoon. Deze persoon is waarnemer en gebruiker. De waarnemer bevindt zich in een bewegend optisch veld (optic flow). Dit veld is bolvormig. De gebruiker stelt bepaalde eisen aan zijn individuele ruimte. Dit vervormt de bolvormige ruimte. De vervormde bolvormige binnenruimte […]

Ruimtevorming en architectuur

Posted on Posted in 4. adaptieve architectuur

Architectuur is gericht op het creëren van ruimtelijke vormen in een stedenbouwkundige of landschappelijke context. De ruimtelijke vorm heeft als object zodoende in zijn context  een eigen functie. Het object is een buitenvorm. De binnenruimte is de ruimtelijke vorm van de ruimte die een waarnemer binnen in dit object waarneemt. Om deze ruimte gaat het me. De vorm van deze ruimte wordt […]

Ruimtevorming door clustering

Posted on Posted in 3. adaptieve evenwichtsvormen

Ruimtevorming door het principe van klustering van ruimtes (door lokale interactie van ruimtes en zwermvorming). Een ruimte is een 3 dimensionale bolvormige ruimte rondom een mogelijke gebruiker. De afmetingen van de bol hangt af van de functie en/of het uitgangspunt van de gewenste beleving van de ruimte. Een aantal van dit soort ruimtes bij elkaar vormen een schakeling van bolvormige ruimtes van diverse afmetingen. […]

Ruimtevorming door evolutie

Posted on Posted in 4. adaptieve architectuur

Ruimtevorming door evolutie. Evolutie kan dienen als een model voor het creëren van verschillende ruimtestructuren. Hoe gaat dit in zijn werk:  ruimten – aminozuren Een gebruiker vult een lijst in met ruimtes die nodig zijn. Daarbij kan per ruimte een aantal eigenschappen worden aangegeven. Bijvoorbeeld de afmetingen, de relevantie van de ruimte, de hoeveelheid koppelingen met overige ruimten, […]