Eenheid van adaptieve architectuur

Posted on Posted in 1. eenheden en hun interacties

Welke eenheden interacteren? De eenheid is de individuele binnenruimte. Dit is een bolvormige ruimte rondom een persoon. Deze persoon is waarnemer en gebruiker. De waarnemer bevindt zich in een bewegend optisch veld (optic flow).┬áDit veld is bolvormig. De gebruiker stelt bepaalde eisen aan zijn individuele ruimte. Dit vervormt de bolvormige ruimte. De vervormde bolvormige binnenruimte […]