AIR september 2017 plan van aanpak

Artist in Residence – September 2017 – Jacco Bruil – Plan van Aanpak

Als bioloog en als architect – kortweg bioarchitect – ben ik geïnteresseerd in vormvindende processen in de natuur. Dit zijn dynamische evenwichten die de natuur vindt als uitkomst van een kluwen van op elkaar in werkende krachten. De resultaten van deze processen zijn energetisch gezien altijd optimaal: de natuur verspilt geen energie. Ik zoek naar mogelijkheden om vormvinding in architectuur toe te passen.

Daarom maak ik bouwsels. Het zijn apparaten en objecten die gaan over biologie en architectuur. Ik bouw ze op een proefondervinderlijke wijze, waardoor de objecten op zichzelf resultaat zijn van een vormvindend proces. Dit is de eerste stap. En u kunt ze komen bekijken.

In september volgt de tweede stap. Ik heb het plan om 4 bouwsels te maken die dienst doen als bioarchitectonisch experiment en logische vervolgstappen zijn.

bouwsel 1: dynamisch evenwicht

Het object laat zien wat een dynamisch evenwicht is en dat zij zorgt draagt voor orde, organisatie of structuur. Deze begrippen suggereren echter iets stars: het tegendeel is juist.

‘Veel gedoe. Veel erin, evenveel eruit’ 

‘Orde, vormen en structuren die we allemaal uit de natuur kennen.’

‘De rode koningin: Ik moet heel hard lopen om op mijn plaats te blijven.’

‘Panta Rhei – Heraclitus ‘

bouwsel 2: vormvinding

Het object laat zien welke vormvindende processen bestaan.

  • Bevroren evenwicht / krachtenspel: het anti-vorm experiment
  • Orde: het schud experiment
  • Structuur: het haal-weg-indien-onnodig-en-breng-aan-indien-wel-nodig experiment
  • Organisatie: het simpele-regels-vormen-een-organisatie experiment
  • Zelforganisatie: het robuust-doch-flexibele-organisatiemodel experiment

bouwsel 3: zelforganisatie in de ruimte

Het object laat zien dat zelforganisatie een sterk vormvindend principe is en toepasbaar is op/in de gebouwde wereld.

  • De kortste weg ‘ olifantenpaadjes’  
  • Ophoping en slijtage ‘restplekken en drukke plekken’

bouwsel 4: affordances

Dit object laat zien dat bepaalde kenmerken van objecten een onbewust doch zekere gedragsturende eigenschappen bezitten waardoor het gebruik van het object of de ruimte waarin deze zich bevindt veranderd wordt.

www.jaccobruil.nl

www.bioarchitectuur.nl