bioarchitectonische expimenten

Heatmap van locatie (experiment 7). De blokken in de hoeken bepalen de verdeling van de bewegende ‘agents’ door de ruimte. Klik op het figuur voor een stuk over bioarchitectonische experimenten