Eenheid van adaptieve architectuur

Welke eenheden interacteren?

De eenheid is de individuele binnenruimte. Dit is een bolvormige ruimte rondom een persoon. Deze persoon is waarnemer en gebruiker. De waarnemer bevindt zich in een bewegend optisch veld (optic flow). Dit veld is bolvormig. De gebruiker stelt bepaalde eisen aan zijn individuele ruimte. Dit vervormt de bolvormige ruimte.


De vervormde bolvormige binnenruimte kunnen met elkaar interacteren. Ze kunnen elkaar aantrekken, samensmelten en afstoten.


Het totaal van individuele binnenruimtes is de binnenruimte.