bioarchitectonisch exp. 4

Het Stromingsdiagram of heatmap

Dit is een experiment dat de basis vormt van het minimale bouwen dat verderop op de site verder wordt uitgewerkt.  Een belangrijk instrument hierbij is het stromingsdiagram.

In een te bestuderen gebouw dragen mensen een datalogger waarmee positie in een gebouw (en de duur van een positie) wordt gemeten en opgeslagen. Als de data van verschillende mensen wordt verzameld kan je een stromingsdiagram op stellen. Er zijn veel gelijkenissen met stromend water in een rivierbedding.

Heatmap gebaseerd op de beweging van een groep agents (gebaseerd op het zwermgedrag van boids in het model van Craig Reynolds).

De  ruimte is vergelijkbaar met de bovenstaande schetsen. Er bewegen 400 agents zonder specifiek doel als een zwerm door de ruimten. Opvallend zijn de minder drukke plaatsen in het midden van de subruimten en het drukkere deel op het kruispunt.