Binnenruimte

De binnenruimte is een ruimte die gevormd wordt door de combinatie van de eigenruimte van een persoon en de gewenste ruimte van dezelfde persoon als gebruiker. Hierbij ligt het punt van observatie in deze ruimte en wordt de ruimte van binnenuit ervaren. De eigenruimte is per definitie een bolvormige ruimte met de persoon als middelpunt. De persoon – als een gebruiker – wenst daarnaast ook iets van zijn ruimte. Hierin ligt een intentie. Deze intentie vervormt de bolvormige eigenruimte. Dit is de binnenruimte.

Elke gebruiker heeft een eigen individuele binnenruimte. Indien meerdere gebruikers zich in elkaars buurt bevinden, kunnen individuele binnenruimtes versmelten, zoals zeepbellen dat doen. Zeepbellen zoeken een vorm waarbij de oppervlaktespanning minimaal is: een minimaaloppervlak. De ordening van een kluster zeepbellen De verbonden binnenruimtes maken samen een objectieve binnenruimte.