biologie en architectuur

Bioarchitectuur onderzoekt gedrag en vertaalt dit naar functionele en moderne architectuur met gebruik van een natuur-logische benadering.

Met natuur-logisch bedoel ik het volgende:

De natuur verkwist niet onnodig energie of materiaal. Natuurlijke selectie is een kritische scherprechter en bevoordeelt structuren / gedrag die efficiënter zijn.

Wat zijn de minimale eigenschappen van objecten en ruimten die toch aanzetten tot een gebruik of gedrag? Ofwel, wat zijn de affordances (waargenomen actiemogelijkheden) en hoe kan architectural nudging (minimaal vormgegegeven triggers voor gedrag of gebruik) daarbij helpen?

Dus:

Het opzoeken van gedragsmatige grenswaarden zorgt voor minimaal en daarmee efficiënt materiaal- en ruimtegebruik.

Hierin ligt het principe: Form follows Function. Function follows Behaviour.

En voeg daar nog eens het volgende aan toe:

Afval voor de één, is voedsel voor de ander. Organismen leven in een ecosysteem waarin een sterke onderlinge afhankelijkheid bestaat: circulariteit.

en

Maak van de gebouwen geen levenloze objecten, maar zorg dat het gebouw interacteert met de (ecologische) omgeving en onderdeel uitmaakt van de ecologische cirkel. Het vergroot de inbedding van het gebouw in de lokale levende omgeving en bevordert de biodiversiteit.

Dit is natuur-logisch.

lees verder